« Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina »

196

Tonga nitsidika ny fivoaran’ny asa fananganana ny « Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina » (Maison de la communication et de la culture) eto Toliara ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Lalatiana ANDRIATONGARIVO niaraka tamin’ireo tompon’andraikim-panjakana eto an-toerana no sady nampahafantatra ny ho endriky ny fotodrafitr’asa hatsangana.
Efa mandroso ny asa, kendrena ho vita amin’ny faran’ny taona ny vata-trano (gros oeuvres).

(Maison de la communication et de la culture)