Tonga nitsidika ny fandroson’ny asa fanamboarana ny Lapan’i Manjakamiadana i Ramatoa Minisitra sy ny mpiara-miasa aminy

35

Tonga nitsidika ny fandroson’ny asa fanamboarana ny Lapan’i Manjakamiadana i Ramatoa Minisitra sy ny mpiara-miasa aminy androany maraina.
Hatreto dia voahaja ny fe-potoana amin’ny fandroson’ny karazan’asa isan-karazany mahakasika ny Lapa.

Tonga nitsidika ny fandroson’ny asa fanamboarana ny Lapan’i Manjakamiadana i Ramatoa Minisitra sy ny mpiara-miasa aminy.