Taorinan’ny fitsidihana ny Lapan’i Manjakamiadana dia nihaona tamin’izy enin-dahy mpiambina sy mpikarakara ny Rova i Ramatoa Minisitra Lalatiana ANDRIATONGARIVO sy ny mpiara-miasa aminy.

32

Taorinan’ny fitsidihana ny Lapan’i Manjakamiadana dia nihaona tamin’izy enin-dahy mpiambina sy mpikarakara ny Rova i Ramatoa Minisitra Lalatiana ANDRIATONGARIVO sy ny mpiara-miasa aminy. Izy enin-dahy ireto izay nitaraina tamin-dRamatoa Minisitra efa volana vitsivitsy izay fa tsy nandray karama tamin’io asa ataony io avy amin’ny sampandraharaha naka azy ireo hiasa, tsy mpiasan’ny Minisitera misahana ny kolontsaina moa izy ireto hatreto.
Noho izy ireo mpikarakara ny vako-pirenena dia nitady ny hevitra Ramatoa Minisitra sy ny mpiara-miasa aminy dia tapaka ny hevitra fa handoa ny karama tsy voaloa nandritra ny 18 volana. Tapaka ihany koa ny hevitra fa hampidirina ho mpiasan’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina manomboka amin’ity volana janoary izy ireo.

ny fitsidihana ny Lapan’i Manjakamiadana