NY REBIKA

390

NY REBIKA 

Dihy fanaon’ny Ampanjaka Sakalava Bemazava amin’ny fifaliana sy ny fahoriana ny REBIKA, samy mirebika daholo ny Mpanjaka lahy sy ny Mpanjaka vavy, ny vohitra na ny Tandapa no miaraka mirebika aminy ary samy mitana basy avokoa izy ireo. Misy olona mitondra fikopaka miaraka amin’ny Mpanjaka mirebika.
Hazolahy roa na Magnandria no zavamaneno ampiasaina, manaraka ny figadon’ny hazolahy miovaova ny fihetsik’ireo mpirebika ka ny sandry sy ny tongotra no ampandihizina amin’izany.
Ny rebika dia tsy maintsy mifarana eo amin’ny Doany, toerana ikapohana ny hazolahy. Marika fanajana ny Doany io fijanonana eo io, no sady fangataham-pitahiana amin’ny Zanahary sy ny Razana.
Tsy azo atao amin’ny fotoanan’ny « varavarana mifody » (fotoanan’ny asa any an-tsaha) izany hoa volana Jona ka hatramin’ny volana aogositra ny rebika. Manao kitamby ny Mpanjaka lahy ary salovana no anaovan’ny Mpanjaka vavy. Samy manao satroka hofia na sabaka daholo ny Mpanjaka sy ny Tandapany. Ny satroka rofia dia satroka matsoko loha mirotsaka any an-katoka, vita amin’ny lamba miloko mena misy sary volana tsinana ny iray ary fenomanana ny iray, vita amin’ny lamba miloko fotsy.