NY LOKANGA.

114

Zavamaneno Malagasy mitovitovy amin’ny lokanga vazaha ihany, fa tsotra dia tsotra ny bikany; ny fikasohana dia atao amin’ny tsiraka taretra na tsiraka hodi-kazo toy ny lombiry, vihana; ditin-kazo manitra (ramy) no ahosotra ireo tadiny, izay misy 4 ka hatramin’ny 7.
Lokanga hisatra: sarintsarin- dokanga ataon’ny ankizy kilalao ka hisatra no ataony solon-tadin-dokanga, lokangam-bazaha: lokanga vita vazaha, lokanga vava: lokanga vy kely hazonina arnin’ny nify dia tendrena arnin’ny Tanana, lokanga voatavo: karazan-dokanga izay voatavo no atao reniny. lokanga hisatra: tapaka andro nanaovana: entimilaza zavatra tsara fa tsy maharitra. Lokanga tsy atao ka lehibe ny voatavo: milaza ho tsy mahavita zavatra iray niangaviana azy, kanefa te hoderaina indray ka miteniteny momba ny fanaovana an’io zavatra io.