NY KOLONTSAINA.

105

Midika hoe fikolokoloana ny saina ny Kolontsaina. Avy amin’ny aingam-panahy avokoa ireo Kolontsaina ireo ary mampiseho ny foto-pisainana maha-Malagasy ny Malagasy. Ny teny no nampiasaina be indrindra namoahana ny Kolontsaina malagasy.
Teo ohatra ny:
• Ankamantatra izay natao mba hananan’ny ankizy saina tia karokaroka, hahay mandinika sy mamantatra ny zavatra manodidina azy.
• Ohabolana sy oha-pitenenana natao hitondra fahendrena
• Hira sy tononkalo
• Tantara sy angano
• Kabary sy sokela
Nanome hasina ny teny tokoa raha ny Ntaolo Malagasy. Fantany ny hery entin’ny teny izay afaka ampiasaina hitsofan-drano ka mitondra soa sy fitahiana, afaka ampiasaina hanozonana ka manimba sy mamono, afaka ampiasaina hamahana olana raha voafehy. Nanaja ny teny nomena sy ny voady natao izy ireo satria fantany fa mitera-doza ny tsy fanefana izany.
Nanana anjara toerana lehibe teo amin’ny Kolontsaina malagasy ny “fihavanana” na ny fiaraha-monina mirindra sy mifampitsinjo, ka nanao izay nisian’izany sy nampaharitra izany ny Ntaolo. Nanana hasina tamin’ny Ntaolo Malagasy ny fiaraha-misakafo, tsy nahazo mifanao ratsy ny miray toko sy vilany. Efa tamin’izany fotoana izany no nisy ny “nofon-kena mitam-pihavanana”.
Nanamarika ny Kolontsaina Malagasy ny fikajiana ireo fomba amam-panao isan-karazany , toy ny fora zaza, ny famadihana sy ny fikarakarana faty, tao ihany koa ny fomba fitafy, sy ny kilalao toy ny savika, sns…