Fifamindrampahefana teo amin’ireo Tale mpitantana

929

Notontosaina androany faha 12 Martsa 2019 ny fifamindrampahefana teo amin’ireo Tale mpitantana teo aloha sy Tale mpitantana vaovao eo anivon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina teny Nanisana. Mirary azy ireo hahatontosa antsakany sy andavany ny andraikitra izay hosahaniny

M. RANARIVELO Andrianampoina Hajaina, Talen’ny fifandraisana amin’ny Daholobe.
Atoa RAKOTONDRATAFIKA Henintsoa Andrianjaka, Talen’ny raharaham-pitsarana eo anivon’ny minisitera vaovao.
Ramatoa RANDRIANINDRINA Ravaka Lantoarinjaka, Talen’ny sehatr’asa eny anivon’ny vondrom-piarahamonina vaovao.
Fifamindrampahefana teo anivon’ireo Talen’ny sehatr’asa eny anivon’ny vondrom-piarahamonina.
Fifamindrampahefana teo anivon’ireo Talen’ny raharaham-pitsarana eo anivon’ny minisitera.