Notanterahina tao amin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina tao Nanisana ny fivoriana iarahana mandinika ny fanamboarana ny volavolan-dalàna hoan’ny fahalalahana mahazo torohay ho an’ny daholobe

39

Ny fahazahoana malalaka ny torohay moa dia efa voafaritry ny andininy faha 19 ao amin’ny Fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon’olombelona tamin’ny taona 1948 . I Madagasikara hatreto dia tsy mbola manana izany lalàna izany ka izay indrindra no nandraisan’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina azy ity hatao ho vaindohan-draharaha sy ho laharam-pahamehana amin’ity taona 2020. Manamarika izany fa manampy betsaka amin’ny fampanajana ny zon’olombelona eto amin’ny Firenena ihany koa ny Minisitera.
Nandray anjara tamin’izany ny teo anivon’ny Fiadidiana ny Primatiora sy Minisitera maro dia maro mba hakana ny hevitr’izy ireo.

Loi sur l’accès à l’information à caractère public