NOSY SAMBATRA, NOSY KELY, NOSY BEDIMAKY, NOSY AMPELA, ireo no anaran’ireo Nosy Malagasy ao amin’ny Ranomasimbe Indiana izay takiantsika ny famerenana azy.

91

NOSY SAMBATRA, NOSY KELY, NOSY BEDIMAKY, NOSY AMPELA, ireo no anaran’ireo Nosy Malagasy ao amin’ny Ranomasimbe Indiana izay takiantsika ny famerenana azy.
Ezaka fitakiana izay notarihin’ny fitondram-panjakana nanomboka ny volana jona 2019 lasa teo rehefa natory nandritra ny 40 taona latsaka ny fitakiana. Mifanindran-dàlana ny fanovana izay tiana hapetraka sy ny fametrahana ny fiandrianam-pirenena amin’ny alalan’ny famerenana ny fananam-pirenena. Ndao hifanome tànana.
Mila ny fiaraha-mientan’ny malagasy rehetra ny fematrahana ny fiandrianam-pirenena.
Mila ny fiaraha-mientan’ny malagasy rehetra ny famerenana ireto Nosy Malagasy ireto.
Tsy tosika avy any ivelany no ilaina fa ny fivondronan’ny Malagasy. Ny fivondronan’ny Malagasy no hery matanjaka indrindra entintsika miatrika izany fitakiana izany.

Mbola mitohy anio sy rahampitso ny Dinika Nosy Malagasy eny amin’ny CCI Ivato. Mbola mitohy aorian’io fikaonan-doha io ny fiaraha-mientana manerana an’i Madagasikara hamerenana ireto Nosy ireto.