Nifarana androany ny fikaonan-doham-pirenena “Dinika Nosy Malagasy: ampitao ny hevitrao” natao teny amin’ny CCI Ivato. Natolotra ny Filohan’ny Repoblika Andry RAJOELINA ny fehin-kevitra naterak’izay roa andro izay.

110

Nifarana androany ny fikaonan-doham-pirenena “Dinika Nosy Malagasy: ampitao ny hevitrao” natao teny amin’ny CCI Ivato. Natolotra ny Filohan’ny Repoblika Andry RAJOELINA ny fehin-kevitra naterak’izay roa andro izay.

Nandritra ny kabariny dia nanamafy ny Filoha fa « Ho saro-piaro amin’ny tanintsika isika, Ho saro-piaro amin’ny Nosintsika isika, Ho saro-piaro amin’ny tanindrazantsika isika »… »Na dia tsy hitratrevatreva aza isika, na dia tsy hanao sinto-mahery aza isika dia ho sarotiny amin’ny fiandrianam-pirenena ».
Nisaotra manokana ny Filoha teo aloha Didier RATSIRAKA ihany koa izy tamin’ny dingana nataony tamin’ny taona 1979 satria izy mianaka irery hatreto no mpitantana nahasahy nitaky ireo Nosy ireo nandritra izay 59 taona nahazoana ny fahaleovan-tena izay.

Tsy mora ny hahafahana misitraka ny zo amin’ireo Nosy ireo kanefa mila manomboka ny fitakiana amin’ny alalan’ny fiombonan’ny Malagasy rehetra. Nanamafy ny antso fiombonana ny Filoha satria izay irery ihany no hahafahana mamerina ireo Nosy ireo.

ampitao ny hevitrao” natao teny amin’ny CCI Ivato