Misokatra ny Dinika Nosy Malagasy mandritra ny telo andro eny amin’ny CCI Ivato.

67

Misokatra ny Dinika Nosy Malagasy mandritra ny telo andro eny amin’ny CCI Ivato.
Hanasana antsika olom-pirenena malagasy rehetra tsy ankanavaka. Hivondrona sy iray hina isika hiverenan’ireo Nosy ireo ho antsika Malagasy.