Lany teny amin’ny Antenimieram-pirenena omaly Talata 10 Desambra 2019 ny « Lalana mifehy ny serasera amin’ny haino vaky jery »

102

Lany teny amin’ny Antenimieram-pirenena omaly Talata 10 Desambra 2019 ny « Lalana mifehy ny serasera amin’ny haino vaky jery » (Loi sur la communication médiatisée). Ny eny amin’ny Antenimieran-doholona indray no handinika azy ity manomboka androany.

Lany teny amin’ny Antenimieram-pirenena omaly Talata 10 Desambra 2019