KATOKO

45

Ny KATOKO dia dihy any amin’ny faritra Sofia sy Boina, atao amin’ny fanandratana Mpanjaka.
Miara-mandihy sy mihira ny rehetra ary mitehaka malefaka nefa mitsatotsatoka. Misy Lehilahy iray miantsa manelanelana ny dihy.
Salovana sy kisaly no fitafian’ny vehivavy izany hoe mirakotra lambaoany iray manontolo. Ny volo dia taliana, atao dokodoko; asiana tenty ny tarehy ka masonjoany no hanaovana izany; miravaka volamena ny vehivavy. Tsy misy fitafy manokana ho an’ny lehilahy.
Angorodao no zavamaneno ampiasaina.