FOMBA MAHAFALY

106

Raha ny Mahafaly Tetsirarake no jerena ny fombany dia toa misy itovizany amin’ny fomba arabo, ary Eoropeana fiteny nefa fiteny diso ireo.
Ireo fomba :
Ny lehilahy no masina indrindra eo amin’ny foko mahafaly, tsy azo tivaina, tsy azo ambanian’ireo vehivavy, indrindra ny ray. Ny ray moa avy amin’ny rayon masoandro io no nangalana ny hoe ray satria noheverina fa masoandro ny ray ary eo atsinana no ipetrahany rehefa mipetraka izy, eo amin’ny fiposahan’ny masoandro ; manaraka ny lehilahy ny omby, harena masina ary tena hajaina ; manaraka ny ajà ; vao zay ampela.
Ohatra : rehefa mitondra ronono dia tsy mahazo milokoloko (mitanondrika) ; rehefa misotro ronono tsy mitsangana, tsy mipetraka amin’ny seza, fa mipetraka amin’ny tany ; tsy mahazo manisy sira ronono, tsy azo atao ireo amin’ny omby mahafaly. Henan’aombe tsy azo totoina. Tsy maintsy misavatse ny lehilahy ; raha tsy misavatse ianao dia mitovy haja amin’ny vehivavy, tsy mahazo manao sorona fa mbola maloto ; raha maty tsy mahazo milevina amin’ny ofoke, tsy maintsy tapahina iny na olon-dehibe na zazakely.
Tsy mahazo mijery ray amandreny raha miresaka, tsy maintsy mitanondrika rehefa miresaka fa tsy mahazo mangarika.