Fitsidihana nataon’ny delegasionan’ny Afrika Atsimo teny amin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina teny Anosy

754

Nanatanteraka fitsidihana ara-pomba ofisialy tetsy amin’ny Ministeran’ny serasera sy ny kolotsaina Anosy , ny Sekretera Jeneralin’ny ministeran’ny kolotsaina sy ny vakoka avy atsy Afrika Atsimo, Andriamatoa Mkhize Vusumuzi sy ny masoivohony miasa sy monina eto Madagasikara, Ramatoa MAUD V. Dlomo, androany . Teboka maro no nivoitra tao anatin’ny fihaonana ary niompanana kokoa tamin’ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta.

Raha ny eo amin’ny sehatry ny serasera manokana, hisy ny fananganana ny « Tambazotran’ny vehivavy tompon’andraikitra » izay hiasa eo amin’ny tontolon’ny fandriampahalemana sy ny filaminana izay tafiditra soa aman-tsara ao anatin’ny fandaharan’asan’ny firenena Afrikana Tatsimo ihany koa. Hiara-hisalahy amin’ny fananganana izany ireo andrim-panjakana isan-tokony tahaka ny ministeran’ny filaminam-bahoaka sy ny fiarovam-pirenena indrindra ireo ministra vehivavy ao anatin’ny governemanta amin’ny maha tambazotram-behivavy azy izay.

Tsy tokony hatao ambanin-javatra ihany koa hoy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIANTONGARIVO,  ny fijerena ny lafin’ny kolotsaina amin’ny fiaraha-miasan’ny roa tonta. Tsara ny manamarika hoy ny ministra fa manana fifandraisana manokana ara-tantara sy ara-kolotsaina i Madagasikara sy i Afrika Atsimo indrindra tamin’ny fotoana nampanjaka ny fanavakavaham-bolokoditra tany an-toerana ka teto Madagasikara no niainga ny Radio FREEDOM izay radio natao manokana hiadivana amin’io fanavakavahana tao Afrika Atsimo io ary saika mbola eto amintsika avokoa ireo fitaovana nampiasaina tamin’izany. Tapaka tao anatin’ny fihaonana araka izany fa haverina amin’i Afrika Atsimo ireo fitaovana ireo izay anisan’ny nanamarika ny hetsika tamin’izany ary hatao mialohan’ny hanamarihana ny andron’ny fahafahana na ilay « FREEDOM  DAY » ny volana Aprily izao izany. Nomarihan’ireto delegasiona ireto ihany koa fa ireo firenena rehetra niara niasa sy nisalahy tamin’i Afrika Atsimo dia tsy maintsy hametrahana ny fifandraisana manokana ka anisan’izany i Madagasikara. Hisy araka izany ny fifanaraham-piaraha-miasa manokana hifanaovana amin’ny Afrika Atsimo hapetraka hanomezan-danja ny tontolon’ny kolotsaina amin’ny ankapobeny, fifanarahana izay natao ihany koa hisintonana fahaiza-manao amin’ity sehatra ity miainga amin’ny zava-misy sy ny tantara napetrak’i Afrika Atsimo.