FESTIVAL DONIA 2019

355

Ny “Festival Donia” dia hetsika malaza iray ara-kolontsaina, izay tanterahina any Nosy-Be mandritra ny andro maromaro. Efa nanomboka ny Alarobia 5 Jona lasa teo ny hetsika andiany faha-26 ary tsy hifarana izany raha tsy ny Alahady 9 Jona 2019 ho avy izao.