FANKALAZANA NY IRAY VOLANA ANANDRATANA NY TENY MALAGASY

363

Ho fankalazana ny iray volana anandratana ny teny malagasy, ny Minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina dia manolotra ho antsika ny « Fitiavan-tanindrazana mameno ny fisainana, ka ny tenindrazana no asandratra sy iainana »