FANKALAZANA NY IRAY VOLANA ANANDRATANA NY TENY MALAGASY

211

Ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina dia manolotra ho antsika ny BANJAKILONGA ny Sabotsy 22 Jona 2019 tolakandro ao amin’ny tranombokimpirenena Anosy