Fampitaovana ny foiben’ny TVM Anosy

895

Mitohy hatrany ny asa ho an’ny Ministeran’ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrim-panjakana. Nisy ny fanolorana fitaovana nataon’Andriamatoa Minisitra RAHAJASON Harry Laurent ho an’ny TVM foibe eto Anosy entina hanatsarana ny kalitao ny haino aman-jerim-panjakana indrindra amin’izao hakatoky ny lalao baolina kitra maneran-tany izao.

Fitaovana tekinika arifomba no natolony ho an’ny Televisiona Malagasy :
– Table de mixage 16 pistes
– Ordinateurs complets
– Prises parafoudres
– Ecrans plat TV
– Onduleurs
– Mobiliers de bureaux
-caméras professionnelles miaraka amin’ny pitsopitsony rehetra

Ankoatr’izay dia mbola an-dalana ihany koa ny fanamboarana ny trano studio eto amin’ny foiben’ny Televiziona Malagasy eto Anosy.
Niaiky ireo ny mpiasa fa tsy ampy hanomezana ny fahafahampo ho an’ny mpijery eo amin’ny resaka kalitaon’ny sary sy ny feo ny fitaovana nampiasana hatrizay ka nankasitraka indrindra ny Minisitra RAHAJASON Harry Laurent izy ireo tamin’izao fitsinjovana na ny mpiasa s’y ny mpijery handray n’y Televiziona Malagasy TVM , Ofisialy isan-tokatrano fa indrindra ireo mpitia baolina kitra mandritra ity mondial 2018 ity.

Nisaotra ny Minisitra ny mpiasa izay nosoloin’ny Talen’ny Televiziona Malagasy tena ary tamin’izany no nanomezan’izy ireo toky fa hanao izay hahatsara ny tolotra ho an’ny mpijery. Marihina moa fa efa nisy ny fampitaovana nataon’ny Minisitera nanatsarana ny kalitao tany amin’ireo Faritra maro manerana ny nosy.

Nandritra izao fandalovan’ny Ministra teto amin’ny TVM Anosy izao dia nanararaotra nitafa mivantana taminy ireo mpiasa nizara sy nampahafantatra azy ny Zava-misy mikasika ny asa eto amin’ny TVM.