CAN 2019

544

« Hoarahintsika mivantana amin’ny TVM sy RNM ireo match rehetra ». Io no fanambarana nataon-dRamatoa Minisitra Lalatiana RAKOTONDRAZAFY ANDRIATONGARIVO omaly nandritra ny fandaharana manokana Kitra nivantana tamin’ny TVM sy ny RNM.