ANKILISOAFILIRA sy ny TANTARANY

89

Ao amin’ny afovoan-tanànan’i Toliara no misy ny kianjan’ny Ankilisoafilira, izay toerana manan-tantara mampiavaka indrindra ny tanànan’i renivohitriny masoandro. Eo no isiany fifanakalozan-kevitra na ara-politika io na ara-kolontsaina, sy toeram-pihaonan’ny mponina rehetra na avy ao toliara na avy any an-kafa.
Ny tantarany dia miverina amin’ny vanim-potoanan’ny fanjanahantany, noho izany dia manana lanja lehibe ny hasiny kolontsaina sy ny ara-tsosialy. taloha, ny hazo atao hoe KILY na (tamarinier) no hazo izay iarahan’ireo lehiben’ny vohitra mivory rehefa mivory izy ireo, izay eo ambanin’ny fitarihany Soafilira izay lehiben’ny kanto na (chef de canton) tamin’izany fotoana izany, Vezo d’Anketrake, izay avy amin’ny foko lehibe « Ambalavà ».
Amin’izany fotoana izany dia raisina ho masina ny KILY SOAFILIRA noho ny fiasan’ny foibem-pahombiazan’ny fametrahana ny ady ifanaovan’ny foko-atsimon’i Fiherena, indrindra indrindra ny hiresahana ny momba ny filaminana anatiny ny tanànan’i toliara.
Raha misy olana mitranga ao Toliara sy ny manodidina tamin’izany, dia atao eo amin’ny KILY SOAFILIRA ny fiahaonana mponina, ary ambara amin’ny alalan’i fitsofana ANTSIVA na (conque),ary atao amin’ny andro tsena mba ahafahan’ny tsirairay mandray anjara amin’ilay dinika.