ANDAO HAMAKY BOKY!

238

Ao anatin’ny fanatanterahana ny fandaharan’asa goavana mahakasika ny fampiroboroboana ny boky sy ny vakiteny eto Madagasikara « Ndao hamaky boky !», dia nitsidika ny Tranombokimpirenen’ny Frantsa (Bibliothèque Nationale de France, BNF) sy nihaona tamin’i Tale Jeneraliny Andriamatoa Denis BRUCKMANN sy ny tomponandraikitra ambony ao amin’ny BNF ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Lalatiana RAKOTONDRAZAFY ANDRIATONGARIVO niaraka amin’ny Talen’ny Tranomboky Malagasy Andrianjaka RAONISON omaly.

Fifanaraham-piaraha-miasa mahakasika ny fikajiana, ny « informatisation » ary ny « numérisation » ireo boky ao amin’ny Tranombokimpirenena malagasy no anisan’ny votoatin’ny fihaonana, tao ihany koa ny fiaraha-miasa hahafahana mampitombo ny boky amin’ireo Tranomboky nasionaly manerana an’i Madagasikara.

NDAO HAMAKY BOKY!