ANDAO HAMAKY BOKY!

679

Izy no Ramatoa RASAONARIVELO Charlotte, Mpampianatra misotro ronono, 82 taona. Rehefa naheno sy nahita tamin’ny haino aman-jery ny fanentanana mahakasika ny maha-zava-dehibe ny famakiam-boky sy ny famakiana teny Malagasy izy dia tonga nanolotra boky roa teo am-pelatanany ho an’ny Tranombokim-Pirenena. Nandraisany anjara ny fanatontosana ny voalohany amin’ireo boky ireo, tamin’ny naha-mpilatsaka an-tsitrapo azy fahiny, ary azony tamin’ny taranaky ny Mpanoratra (ny Mpanoratra izay efa nodimandry) kosa ny faharoa.
Lohatenin’ny boky :
– Vatana tomady, saina mahiratra, herim-po voasedra
– Fahiny, hono, rankizy (boky faharoa)

Mankasitraka azy feno isika ary mirary azy ho ela velona.

Andao hamaky Boky