Notontosaina androany faha 12 Martsa 2019 ny fifamindrampahefana teo amin’ireo Tale mpitantana teo aloha sy Tale mpitantana vaovao eo anivon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina teny Nanisana. Mirary azy ireo hahatontosa antsakany sy andavany ny andraikitra izay hosahaniny

270
Fifamindrampahefana teo anivon’ireo Talen’ny sehatr’asa eny anivon’ny vondrom-piarahamonina.
Ramatoa RANDRIANINDRINA Ravaka Lantoarinjaka, Talen’ny sehatr’asa eny anivon’ny vondrom-piarahamonina vaovao.
Fifamindrampahefana teo anivon’ireo Talen’ny raharaham-pitsarana eo anivon’ny minisitera.
Atoa RAKOTONDRATAFIKA Henintsoa Andrianjaka, Talen’ny raharaham-pitsarana eo anivon’ny minisitera vaovao.
M. RANARIVELO Andrianampoina Hajaina, Talen’ny fifandraisana amin’ny Daholobe.