FIFAMINDRAM-PAHEFAN’IREO TOMPONANDRAIKITRA TEO ANIVON’NY MINISTERAN’NY SERASERA SY NY KOLONTSINA

565

Notontosaina ny Zoma faha 22 Febroary 2019 ny fifamindrampahefana teo amin’ireo Sekretera Jeneraly, Tale Jeneraly ary ireo Tale isantsokajiny teo anivon’ny Minisitera ny serasera sy ny Kolontsaina.